به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ احمد آبیار با اشاره به این مطلب که موضوع حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی کشور از موضوعات بسیار مهم به شمار می رود، گفت: منطق حکم می کند و خواست مردم این است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های مهم از مجموعه های اقصادی کوچک و متوسط استان حمایت کنند زیرا خواست عمومی این است که سرمایه ای که از استان کرمان خارج می شود، از محل درآمد آن بیشتر از هزینه ها در استان سرمایه گذاری شود تا اقتصاد استان ارتقاء یابد.

وی با تقدیر از حمایت های جدی و قاطع دستگاه قضایی استان کرمان از مجموعه صنایع،  تاکید کرد: وظیفه داریم از صنایع استان حمایت کنیم و معتقدیم براساس داشته های موجود در استان نباید وضعیت کنونی را داشته باشیم.

بازرس کل استان کرمان ادامه داد: دستگاه های نظارتی اگر به این باور برسند که سوء استفاده شخصی و مالی صورت نگرفته است، تمام همت خود را برای کمک به مجموعه های بزرگ به کار می گیرند تا در راستای رفع فقر از جامعه گام های بلندتری برداشته شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: