عوارض ناشی از بی توجهی و عدم شناسایی مشکلات و مسائل مبتلا به حوزه ای که در آن فعالیت می‌کنیم بسیار سنگین و هزینه‌زاست چنانچه در راستای احصاء و شناسایی مشکلات و موانعی که موجب ایستایی و یا عدم پیشرفته کارها به درستی در حوزه های مختلف رخداده و میدهد تلاشی نکنیم به یکی از مهمترین مسئولیت هایمان بی توجه بوده و کوتاهی کرده ایم.

 یکی از مهمترین مشکلات امروز ما ذهنی است که از جمله پیامدهای این ضعف عدم اعتقاد و باور به کار تیمی و سیستمی ، عدم توجه به اهمیت بکارگیری منابع انسانی کارآزموده جدی نگرفتن امور محوله عدم احساس مسئولیت و دلسوزی است .

معتقدم سیستم و ساختار لازم است ولی کافی نیست ذهن معتقد به این اصول که باور داشته باشد راه رسیدن به اهداف کوچک و بزرگ اعتقاد و باور به اصول علمی اثبات و تجربه شده است نیازی غیرقابل انکار است .

در بهترین حالت که دارای چشم انداز سازمانی اهداف و استراتژی مناسب باشیم چنانچه منابع انسانی آگاه و مناسب با باور سیستمی نداشته باشیم به صرف تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت نمی توان به موفقیت قابل دفاعی دست یافت اشراف و آگاهی به منابع و مصارف و انضباط اداری و مالی از دیگر اصول اصلی مدیریت سازمانی است که متاسفانه در سال های اخیر به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته است.

در بخش مدیریت نیز عدم آگاهی و اشراف به وظایف حدود اختیارات و حوزه وظیفه سازمانی و فردی برقراری ارتباطات غیر متعارف عارضه مزمن شده است.

نوع نگاه و زاویه دید مدیریت با ذره ای جابجایی منجر به دوری و نزدیکی تاثیرگذار در حصول اهداف سازمانی می شود که  به علت عارضه پیش‌تر اشاره شده در طی سالیان متمادی موجب ضرر و زیان مادی و معنوی فراوان شده است. به دام حاشیه افتادن موجب دوری از انجام وظایف اصلی شده و سرمایه و انرژی سازمان متبوع را به هدر می دهد نداشتن مدیران کارآزموده آگاه و مسلط و توانمند که که از پس چالشهای رخ داده برآیند و بتوانند با تکیه بر مهارت های مدیریتی و نه تنها صرف پول و روابط ناسالم مشکلات را حل و فصل کنند کمبود امروزه ما در بخش های مختلف است.

مدیرانی که بتوانند خلق فرصت کنند و تهدیدات را شناسایی و در نطفه خفه کنند در راستای تحقق اهداف  چنان استوار و قوی باشند که هیچ سدی نتواند مانع حرکت شان شود.

 در همین راستا و در حوزه ورزش به خصوص فوتبال در امور ستادی هیئت های استانی به مدیرانی آگاه پاکدست عاشق و علاقه‌مند پر قدرت و با انگیزه و صاحب نفوذ نیازمندیم.

حوزه باشگاه‌داری مدیرانی با تجربه و پخته و آگاه و عالم به علم مدیریت که در مدیریت حاشیه‌ها توانمند و در مدیریت اجرائی درستکار پاکدست و شرافتمند باشند آداب مدیریت ورزشی را بدانند و به روح ورزش که همان جوانمردی و راستی است باور داشته و معتقد باشند  که کار درست را از راه و روش درست انجام دادن نتیجه بخش است و سرانجام خواهد یافت و اثرش ماندگار خواهد بود و گرنه سپ بلاتر یا میشل پلاتینی هم باشی راه خطا را پیشه کنی روزی رسوا خواهی شد و همه اندوخته سالیان متمادی اعم از شهرت و اعتبارت را از دست خواهی داد و حذف می‌شوی.

 نباید هدف وسیله را توجیه کند نباید به هر وسیله ای برای اهدافی که به صورت علمی و عملی قابلیت اجرا ندارند تلاش بیهوده و غیر معمول داشت.

در حوزه مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی ورزشی و علاقمند بودن فرصت مغتنمی را برای آن بنگاه و حوزه فعالیت استانی ، منطقه‌ای و حتی کشوری ایجاد می کند که می تواند نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی با سرمایه‌گذاری در بخش ورزش پرمخاطب فوتبال ایفا کند.

 انجام وظیفه در راستای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه ورزش فوتبال سریعترین راه برای ایجاد نشاط و شادابی، احساس مثبت و تقویت جذب سرمایه اجتماعی برای آن است نیازی که ضرورت آن مورد وفاق تمامی آحاد جامعه می‌باشد.

در دوره کنونی که برای فوتبال ز منجنیق  فلک سنگ فتنه می‌بارد سربازانی مبارز و بی هوس نیاز است و فرماندهانی کاردان آبدیده ، که بتوانند این کشتی طوفان زده را به ساحلی امن برسانند و پس از ترمیم و مرمت آن دریاها و اقیانوس ها را بشکافند و کشوری قاره‌ای و جهانی پرچم ایران را برافراشته و سرافراز کنند. چه بخواهیم و نخواهیم چه قبول ، یا مخالفت کنیم تغییر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است ما باید از تغییر نگرش و نگاه گرفته تا اهداف و برنامه‌ها رویه و روش‌ها نحوه تعاملات درونی و بیرونی و از همه مهمتر از بکارگیری منابع انسانی آگاه و توانمند استقبال کنیم.

عدم تغییر باعث ایجاد رسوب فکری ایستایی و یکنواختی و سکون می شود. جهانی که در آن زندگی میکنیم مستمر و پیاپی در حال تغییر است و ما به عنوان انسان که صاحب فکر و اندیشه هستیم می‌بایست مستمر و پیاپی آمادگی پذیرش تغییرات رخ داده را داشته و در راستای کمک به آن تلاش کنیم.

همانگونه که ثبات مدیریت موجب به بلوغ رسیدن اوج ارزشمندی و اثربخشی در هر امر و مسئولیتی است ایستایی و سکون در آن نیز موجب بروز تسلسل و  تکرار است ، سالها در یک جا ماندن موجب ایستایی رخوت و روزمرگی می شود .

چنانچه مدیران ارشد تصمیم گیر به این مهم نپردازند و با دقت و احساس مسئولیت در اتخاذ تصمیمات مرتبط با انتصابات عمل نکنند شرایط نامطلوب فعلی تغییری نخواهد کرد و رشد و پیشرفتی در هیچ زمینه‌ای رخ نخواهد داد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: