به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز ملی پایش مجوزهای کسب و کار،  آماده سازی و راه اندازی سامانه های دادور  در جهت رسیدگی به شکایات صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.
مدیریت فناوری با بیان مبانی قانونی و مقرراتی مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: سامانه دادور با هدف اعلام شکایات و پیگیری کسانی که موفق به دریافت مجوز نمی شوند راه اندازی شد. نبود درگاه واحد (الکترونیکی) متمرکزی برای ثبت و پیگیری شکایت متقاضیان، نبود درگاه (الکترونیکی) برای پاسخگویی به شکایات متقاضیان، نداشتن امکان شناسایی گلوگاه های تسریع کننده صدور مجوز و فقر نظارت بر پاسخگویی دستگاه های مسئول از دلایل اصلی راه اندازی سامانه دادور است.
وی هماهنگی دستگاههای اجرایی برای صدور یک مجوز، پایش عملکرد و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، تولید گزارش های ادواری، شفاف سازی اطلاعات مرتبط با مجوزها قوانین و مقررات مرتبط با آن او مدیریت دریافت و پاسخ دهی به شکایات را از اهداف این سامانه ها برشمرد.