دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه بررسی یک پرونده کثیر الشاکی با بیش از ۱۰۰ نفر شاکی گفت عدم رعایت الزامات قانونی در معاملات و قراردادهای مردم موجب دردسر برای آنها وافزایش مراجعه به دادگستری ها می شود در حالیکه اگر در ابتدای کار و در زمان انعقاد قرارداد و انجام معامله وفق ضوابط ومقررات قانونی، خصوصا به موجب سند رسمی معامله نمایند اینگونه طعمه کلاهبرداران قرار نمی گیرند.

عتباتی افزود  در این پرونده شخص محکوم‌علیه با توسل به وسایل متقلبانه و فریب تعداد کثیری از همشهریان مرتکب کلاهبرداری شده و با فروش هر واحد آپارتمان به چندین نفر موجب شده است این تعداد از همشهریان اموال خود را ازدست دهند و با مشکل جدی مواجه شوند.

دکتر عتباتی افزود با توجه به تعدد شکات و ادعای چندین نفر در خصوص یک واحد آپارتمان  در خصوص رد مال و تحویل آپارتمان های موجود که تکافوی محکوم لهم را نمی کند اجرای حکم در عمل با مشکل وابهام مواجه شده است که با دعوت از قضات   دادگاه بدوی وتجدید نظر واجرای احکام کیفری و دادستان مرکز استان وتعدادی از شکات  موضوع به لحاظ قضایی مورد بررسی دقیق وکارشناسانه قرار گرفت و مقرر شد هر یک از واحدهای آپارتمانی با اولویت مالکیت با حضور کارشناسان تعیینی دادگاه تحویل گردند و دادگاه نیز در تصمیم خود با شفافیت و بدون ابهام اظهار نظر نماید.

خبرنگار: علی غیور

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: