به گزارش برنا؛ خودکشی یک پزشک در ایالت "کبک" کانادا به دلیل فشارهای روحی و روانی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، موجی از نگرانی را در سراسر جامعه پزشکی کانادا ایجاد کرده است.

اوایل ژانویه "کارینه دیون" 35 ساله، پزشک اورژانس در "گرانبی" کانادا بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد؛ خانواده او استرس و فشارهای روحی و روانی ناشی از همه‌گیری کرونا را علت خودکشی او بیان کردند.

"نهید دوسانی" پزشک فعال در یک مرکز اورژانس و فعال عدالت سلامت درباره خودکشی دیون گفت: مرگ او باعث شد تا مردم از فشار بی‌سابقه‌ای که کارکنان بهداشت در خط مقدم این بیماری همه جانبه تجربه می‌کنند، مطلع شوند.

او ادامه داد: در طول این همه‌گیری کارکنان بهداشتی ما در خط مقدم مبارزه با آن استرس روحی، خسارات، غم و اندوه و بار سنگینی را تجربه کرده‌اند که تحمل آن بسیار دشوار است.

بر اساس نظرسنجی اخیر "انجمن پزشکان اورژانس" کانادا (CAEP)  و سازمان ملی نمایندگی پزشکان اورژانس در سراسر کانادا، میزان فرسودگی شغلی پزشکان مشغول در اورژانس حدود 86 درصد تخمین زده شده است.

حدود 14 درصد از افراد نظرسنجی شده بیان کردند که در طول خدمت خود در فوریت پزشکی، خودکشی را تصور می‌کردند و از این تعداد پزشکان تقریباً 6 درصد به طور فعال در سال گذشته اقدام به خودکشی کرده‌اند!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: