به گزارش برنا؛ جعل اسناد از مصادیق بارز جهت کلاهبرداری است. برخی از اسناد عاملی مهم در ارتباط میان فردی و شکل دهنده آن‌ها هستند به واسطه چک، سفته و مابقی این اسناد اعتباری بین افراد رد و بدل خواهد شد.

پیشگیری از جعل امضا چک

معمولا جعل امضا، در زمان صدور چک قابل تصور است، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل امضا کم‌تر است؛ بنابراین برای جلوگیری از جعل امضا چک معمولا راهکار‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

صاحب حساب امضایی داشته باشد که به سادگی نتوان آن را جعل کرد البته امضا شلوغ و پر خطوط هم ممکن است دردسرساز شود؛ از این جهت که هنگام تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.

امضا چک انحصاری باشد این امر باعث می‌شود که از نمونه امضا شما افراد کم‌تری مطلع شوند.

برای صدور چک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضا چک باشد استفاده شود.

دسته چک یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و معمولا به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: