به گزارش برنا؛ محمد مهدی تندگویان در نشست صمیمی با سازمان های مردم نهاد جوانان استان کرمان که زهرا عابدینی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، روح الله اسدی و سجاد سالک مدیران کل حوزه جوانان

 وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشتند، با اشاره به این موضوع که مجامع استانی سمنها باید نماینده همه جوانان استان باشند، گپفت: پایش های مجامع سمن های استان ها از وضعیت، مطالبات، چالش ها و نیاز های جوانان به استانداران کمک زیادی برای برنامه ریزی جهت رفع این نیازها می کند.

وی با اشاره به ایجاد شبکه بازار جوانان، اظهار داشت: کار های نهایی شبکه بازار جوانان انجام شده و به زودی طی صورت جلسه ای تحویل مجمع ملی جوانان خواهد شد تا با برنامه ریزی مناسب مجمع، همه جوانان بتوانند از این شبکه برای خرید و فروش کالا و خدمات خود استفاده کنند.

تندگویان همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت های فراوان حوزه زباله در کشور، عنوان کرد: بحث زباله با مدیریت مناسب، ارزش افزوده ای ایجاد می کند که جزو منابع پایدار خواهد شد و می تواند تمام آسیب های اجتماعی کشور را مرتفع کند.

 وی تصریح کرد: متاسفانه موضوع زباله در کشور توسط مافیایی اداره می شود که تولید کودک کار و بسیاری از آسیب ها می کند و اگر  وزارت کشور به این موضوع با این دیدگاه که منافع آن به تشکل هایی برسد که در رفع آسیب ها کمک می کنند ورود کند، باقیات و صالحاتی خواهد شد که به رفع آسیب های اجتماعی کشور کمک بزرگی خواهد کرد.

معاون امور جوانان با تاکید بر کار ساختاری در سمنها برای حل مشکلات، بر اخلاق مداری در حوزه سمن ها تاکید کرد و گفت: سمنها باید ساختار قانونی و ملی خود را باور کنند و مشکلات خود را ابتدا به مجمع استانی و در۷ صورت حل نشدن به مجمع ملی جوانان ارائه کنند و در نهایت در صورت حل نشدن در داخل ساختار خودشان، مستندات خود را به ما انتقال دهند.

وی با بیان این که باید دیدگاه و مدل نگرش به کار تشکلی و داوطلبانه تغییر کند، افزود: کارداوطلبانه برای رضایت خدا انجام می شود و با این دیدگاه فقط رضای خدا باید مدنظر باشد در غیر این صورت به خودمان دروغ گفته ایم.

 معاون امور جوانان به اعضای سمن های جوانان توصیه کرد؛ در موضوعات و مسائل درون ساختاری خود با رعایت انصاف، عدالت و شرعیات با یکدیگر برخورد کنند و گفت: باید بپرسم چقدر به جوانانی که کشور را در جنگ تحمیلی نجات دادند شبیه هستید؟ ناراحتم که بگویم خیلی فاصله زیاد شده است.

وی به موضوع درآمدزایی سمنها اشاره کرد و گفت: بحث درآمدزایی با گردش مالی تشکل ها فرق می کند. گردش مالی سمنها مشکلی ندارد ولی بحث درآمدزایی و انباشت سود چیزی است که سمن یا باید در ازای آن اشتغال ایجاد کند یا از مجموعه سمنهای جوانان خارج شود.

تندگویان در پایان گفت: هر کاری برای ایجاد ساختار قانونی سمن های جوانان بود انجام دادیم از اینجا به بعد حفظ این جایگاه دیگر موضوع ما نیست و به همت سمنهای جوانان برمی گردد. ما دستگاه ناظر هستیم و فقط اگر اعلام نیاز کنید مشاوره می دهیم. ساختار باید خودش را پاک سازی کند، سمن های جوانان باید ۹۰ درصد مطالبات را به آن سمت ببرند و کاری کنند که توانمند شود و ساختار را وادار به پویایی کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: