به گزارش خبرگزار برناازلرستان ؛ رحیمی  در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بروجرد،اظهار کرد:  اظهار کرد: در سالیان گذشته، یکی از نشانه‌های فعال بودن جوانان، حضور در کتابخانه‌ های عمومی شهر بود؛ اتفاقی که به واسطه تغییرات دنیای جدید و گسترش فضای مجازی در زندگی امروز، کم‌رنگ شده است.

او با بیان اینکه کتابخوانی از موثرترین عوامل کاهش آسیب های اجتماعی بوده، افزود: یکی از راهکارهایی که می‌توان در این دوره مردم را به کتابخانه‌ها دعوت کرد، اجرای طرح‌های فرهنگی متناسب با ذائقه مردم امروز و همراه با فناوری‌های نوین است.

فرماندار بروجرد  تصریح کرد: جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از طرح‌های و برنامه‌هایی است که با استفاده از این راهکار توانسته بسیاری از مردم را از اقشار و سنین مختلف به کتابخانه‌های سراسر کشور دعوت کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: