به گزارش برنا؛ مهم ترین رویداد های رخ داده شده در دی ماه عبارتند از:

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: