به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ خلیل رنجبر رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان اظهار کرد: در طول برگزاری این کارگاه فرصتی برای آموزش 27 نفر از معلمان گروه نیاز ویژه دوره ابتدایی استان فراهم شده تا بتوانند با فراگیری مهارت های لازم به طیف مختلفی از دانش آموزان خدمات آموزشی ارائه دهند.

وی گفت: آموزش خط بریل، جهت یابی و حرکت، مباحث نظری طیف اتیسم، تعامل همه جانبه، تحلیل کاربردیABA ، برنامه ساخت دار TEACCH T  تکنیک ها و روش های مداخله ای ، آموزش زبان اشاره( سطح مقدماتی) در طی برگزاری این کارگاه 120 ساعته از تاریخ 15 آذر تا اواخر بهمن ماه به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: آموزش معلمان متخصص، افزایش سطح علمی و کاربردی فراگیران با راهبردهای مختلف آموزشی، نحوه ارزشیابی در گروههای مختلف دانش آموزان و افزایش دانش فراگیران با ویژگی های روانشناختی و محورهای توانبخشی دانش آموزان با نیازهای ویژه از جمله اهداف مهم برگزاری این کارگاه در 30جلسه است.

رنجبر با بیان اینکه برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و اثربخشی آموزشی باید مهارت ها و توانمندی های لازم در معلمان را با مجهز کردن آنان به بینش علمی تقویت کرد، گفت: یکی از مهم ترین اهداف برگزاری کارگاه معلم مبتنی بر مهارت های چندگانه آموزش معلمانی است که توانایی، تخصص و مهارت لازم را برای آموزش گروههای مختلف داشته باشند و با راهکارهای علمی آموزش به این دانش آموزان آشنایی یابند.

وی افزود: باتوجه به ویژگی های جامعه امروز،تخصص معلم در یک درس خاص نمی تواند کارساز باشد بنابراین در راستای ارتقای توانمندی معلمان،کسب مهارت های چند بعدی آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

 وی گفت: این دوره به مدت سه روز در هفته با مدرسان بومی استان، خانم بهاره حاجی میرزایی (گروه آسیب دیده بینایی)، خانم ها شیدا مندمی و آسیه استادی( طیف اتیسم) و آقایان مجتبی رستمی و ارکان خوش کلام( آسیب دیده شنوایی) بصورت مجازی در اسکای روم برگزار گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: