به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ گلاویژ فتاحی معاون امور جوانان در خصوص انتخابات شبکه های ملی استانی اظهار داشت: در این انتخابات در چهار  شبکه  فضای مجازی و رسانه، امداد ونجات، آسیب های اجتماعی و سلامت اجتماعی در بین اعضای سازمان های مردم نهاد مرتبط انتخابات انجام شد و هر شبکه دو نفر را به عنوان رییس شبکه و دبیر شبکه انتخاب کردند.

معاون امور جوانان در ادامه گفت: در این انتخابات هر استان دو نماینده خود را به عنوان رئیس و دبیر شبکه استانی انتخاب میکنند تا برای تصمیم گیری و سیاست گذاری شبکه ملی در شورای سراسری شبکه عضویت داشته باشند.

لازم به ذکر است اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

شبکه ملی فضای مجازی و رسانه: نامدار حیدریان رییس  و کیوان عبد خدا دبیر شبکه

شبکه ملی امداد ونجات: جعفر کریمی رییس  و محمد صابری دبیر شبکه

شبکه ملی آسیب های اجتماعی: محمد فتحی زاده رییس و روژین زارعی دبیر شبکه

شبکه ملی سلامت اجتماعی: شادی مولانی رییس  و نوید صیدیمرادی دبیر شبکه 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: