به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، اسدالله حیدری اظهار کرد: تا زمانی که در این باره چاره و تدبیر اساسی اتخاذ نشود، با روند افزایشی این کودکان مواجه خواهیم بود .

وی تصریح کرد: علیرغم ساماندهی ۷۰۰ کودک کار و خیابان توسط بهزیستی در سال گذشته که چند برابر وظیفه سازمانی این دستگاه بود، این اقدام به علت تعداد رو به افزایش این کودکان، نمودی نداشته است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به اینکه اجرای طرحهای ضربتی منجر به کوچ کودکان کار به کرج می شود گفت: تنها در شرایطی انجام این طرح موثر واقع خواهد شد که به صورت همزمان و متوازن اجرا شود در غیر این صورت با مهاجرت این کودکان تنها صورت مسئله پاک می شود و اصل موضوع به قوت خود باقی است.

حیدری اذعان کرد: برای اجرای موفق این طرح نیاز است سیاستهای بالادستی در سطح وزارت کشور با ضمانت اجرایی برای دستگاههای متناظر استانی به صورت قوانین ابلاغ شود و برای ایجاد اردوگاهی جهت کودکان اتباع غیرمجاز اقدام کنند که به این ترتیب بار مسئولیت تنها بر دوش یک ارگان مانند شهرداری یا بهزیستی نباشد و ضمانتهای اجرایی هر دستگاه را مکلف به انجام بخشی از این مسئولیت کند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: