روح الله چلونگر در گفت و گو با خبرنگار برنا، با اشاره به محدودیت یک ماهه اصناف گفت: کرونا کشور را از لحاظ اقتصادی فلج کرده و همین نابسمانی ارزی و تحریم‌ها اگر به درستی بررسی نشوند، نمیتوانیم مشکلات این بخش را حل کنیم.

وی ادامه داد: ویروس کرونا اصناف اصفهان را رو به نابودی کشانده است و بسیاری از اصناف تا پایان سال نابود خواهد شد همچنین اقتصاد نا‌به‌سامان اصناف را درگیر کرده و از طرفی گرانی ها قدرت خرید مردم را پایین اورده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان با اشاره به حمایت دولت از اصناف افزود: در مبحث بسته حمایتی، شعار‌هایی که داده شد جامه عمل نپوشید و گفتنی است که تمامی اصناف ضرر‌های زیادی را متحمل شدند و حتی اقتصاد کشور ضعیف تر از گذشته شد و به بیانی تحریم های جنگ اقتصادی خود را نمایان تر کرد و نشان داد که اصناف از پا درآمده ‌اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: