به گزارش برنا، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به مشابه سال قبل، به عنوان نرخ تورم نقطه ای در نظر گرفته می شود و بر اساس جدیدترین آمارها، در آذرماه ۹۹، نرخ تورم نقطه ای به عدد ۴۴.۸ درصد رسید و با کاهش بیش از دو درصد مواجه شد.

براساس این آمار، نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات به ۵۷.۹ درصد رسیده که افزایش ۱.۳ واحد درصدی را نشان می دهد، اما در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۳.۱ واحد درصدی نرخ تورم به ۳۸.۷ درصد رسیده است.

ایبنا گزارش داده، این آمارها در حالی بیان شد که بعد از حدود ۶ ماه چنین دستاوردی حاصل شد و شاید بتوان آن را سرآغازی برای کاهش نرخ تورم و رسیدن به هدفگذاری ۲۲ تا ۲۴ درصدی بانک مرکزی برای سال آینده در این شاخص کلان اقتصادی دانست.

تورم نقطه ای آذر ماه امسال در مقایسه با ماه گذشته در دهک های اول تا دهم با کاهش مواجه بود که بیشترین آن در دهک دهم از ۵۸.۰ درصد به ۵۲.۸ درصد و کمترین آن در دهک دوم از ۴۵۰.۷ درصد به ۴۵.۰ درصد به ثبت رسید.

بالاترین نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات متعلق با ۶۰.۰ درصد به دهک دوم و کمترین نرخ نیز برای دهک دهم با ۵۵.۳ درصد بود که هر کدام با کاهش حدود یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شدند. نرخ تورم نقطه ای برای دهک اول این گروه، ۵۹.۲ درصد با کاهش حدود ۳ درصدی، برای دهک چهارم بدون هیچ تغییری و برای دهک پنجم با کاهش جزئی ثبت شد.

دهک ششم تا نهم نیز به ترتیب ۵۸.۶ درصد، ۵۸.۲ درصد، ۵۷.۱ درصد و نهم ۵۶.۶ درصدی را تجربه کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطه به نقطه آذر ماه در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک دهم بیشترین کاهش را نسبت به آبان ماه داشت به نحوی که از ۵۹.۵ درصد به ۵۲.۲ درصد رسید. دهک اول نیز کمترین درصد تغییر را داشت و نرخ تورم نقطه ای از ۳۰.۷ درصدی آبان ماه به ۳۰.۴ درصدی آذر ماه رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه در دهک دوم و سوم نیز به ترتیب ۳۲.۱ درصد و ۳۲.۸ درصد ثبت شد. رقم ۳۳.۱ و ۳۴.۳ و ۳۵.۲ نیز نرخ تورم دهک های چهارم، پنجم و  ششم بود. دهک های هفتم تا تا نهم نیز به ترتیب نرخ تورم ۳۸.۱ درصدی، ۴۰.۲ درصدی و ۴۴.۷ درصدی را ثبت کردند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: