به گزارش برنا، بر اساس داده های معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، ارزش تجارت کالای بدون نفت خام ایران با سایر کشورها در 9 ماهه نخست سال حدود 51.97 میلیارد دلار بوده که نسبت به ارزش 63.55 میلیارد دلاری تجارت ایران در 9 ماهه نخست سال 1398 حدود 18.2 درصد کاهش داشته است.

در9 ماهه نخست سال 1399 حدود 25.11 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود 26.86 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در 9 ماهه نخست سال 1399 نسبت به 9 ماهه نخست سال 1398 به ترتیب 20.3 درصد و 16.2 درصد کاهش یافته است.

مقدار وزنی صادرات کشور طی مدت مورد بررسی به 10.3 میلیون تن رسید که نسب به ارزش وزنی 15.2 میلیون تنی 9 ماهه سال 1389 با افت همراه بوده است. همچنین مقدار وزنی واردات ایران طی این مدت به 3.2 میلیون تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل افزایش حدود 0.3 میلیون تنی داشته است.

تراز تجاری ایران طی 9 ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل تضیعف شده و از منفی 0.52  میلیارد دلار به منفی  1.75 میلیارد دلاررسید که طی این مدت 1.2 میلیارد دلاری کاهش افت کرده است.  این کاهش به علت افت شدیدتر صادرات ایران در مقابل کاهش واردات ایران بوده است.

مقاصد صادرات ایران

در9 ماهه نخست1399، چین با واردات حدود 7.6 میلیارد دلاری از ایران، بزرگترین مقصد صادرات کالای بدون نفت خام ایران بوده با این حال واردات کالایی چین از ایران نسبت به 9 ماهه نخست 1398 حدود 15 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، کشورعراق که با حدود 6.9 میلیارد دلار واردات از ایران، دومین مقصد صادراتی ایران در 9 ماهه نخست سال 1399 است که ارزش واردات آن حدود 14 درصد نسبت به 5 ماهه 1398 کمتر شده است. همچنین امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان و هند به ترتیب دیگر مقاصد صادراتی ایران بودند.

مبادی واردات ایران

بر اساس این گزارش سهم امارات، انگلیس و عمان از کل واردات ایران افزایش یافته است. طی مدت مورد بررسی، چین به عنوان بزرگترین مبدا وارداتی ایران حدود 7 میلیارد دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 14.7 درصدی مواجه شده است.

دراین میان، ارزش واردات کالایی امارات به ایران، رشد 3.1 درصدی داشته است. همچنین در رابطه با کشورهای ترکیه، هند و آلمان نیز به ترتیب، کاهش 20.8 درصدی، 39.9 درصدی و 15.7 درصدی در ارزش واردات کالایی به ایران طی 9 ماهه 1399 نسبت به 9 ماهه 1398 اتفاق افتاده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: