به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی  (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی 25 آبان ماه 1399)

 در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:

 نقاط مشکی(بحرانی): بیرجند/فردوس/قاین/نهبندان/طبس/سرایان/بشرویه

 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): سربیشه/درمیان/زیرکوه/خوسف

نقاط نارنجی ( پر خطر ) : هیچ نقطه پر خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.

نقاط زرد ( خطر متوسط) :هیچ نقطه با خطر متوسط در استان خراسان جنوبی نداریم.

نقاط سفید( خطر کم): هیچ نقطه کم خطری در استان خراسان جنوبی نداریم.

 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: