به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، وی ادامه داد: حجم ابلاغی جهت فعالیت های مکمل در دوره های سوادآموزی 8205 نفر و 11 مرکز یادگیری محلی با تعداد 550 نفر سوادآموز  در سال جاری در استان فعالیت دارند

صالحی افزود: اجرای طرح آموزش رایانه به تعداد150نفر سوادآموزتالیف دو کتاب با عناوین (زراعت وآئین همسرداری) از برنامه های سال 1400 است.

وی با اشاره به عملکرد معاونت سوادآموزی در سال 1399 افزود:  6جلسه شورای پشتیبانی استانی با 37مصوبه در سال 1399 برگزار شده است

صالحی افزود:  371جلسه با دستگاههای اجرایی استان (شهرستانها 301جلسه ،معاونت سوادآموزی استان 70جلسه ) برگزار و تعداد 6130 سوادآموز در دوره های سوادآموزی جذب  صورت گرفته است.

وی گفت:  عملکرد استان نسبت به سهمیه کشوری در سال 99به میزان  107درصد ، نسبت به برنامه ارتقاء با سوادی میزان 46 درصد و نسبت به نتایج پالایش اسمی بعمل آمده 621 درصد می باشد .

صالحی افزود: در   دوره   انتقال از 1500سهمیه 1560نفر جذب که 104درصد و تحکیم ازتعداد1000نفر سهمیه 1000جذب شده است که 100درصد عملکرد کشوری و استانی محقق شده است.

وی گفت: در راستای برنامه عملیاتی و ارتقاء سوادآموزی استان طرح های مکمل از قبیل: طرح خواندن با خانواده تعداد 3500 نفر،  طرح آموزش نماز 3600 نفر، حلقه های کتابخوانی 970 نفر، طرح پیوند سواد و زندگی 100 نفر، مهارت آموزی 6620 نفر، طرح زنان و دختران عشایری ریاست جمهوری 420 نفر و طرح کتابخوانی سردار دلها 200 نفر فعالیت دارند. مجموعأ در فعالیتهای مکمل، تعداد 15410 نفر از برنامه های این طرح برخوردار شدند.

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: