لاپلاس نوشت: پاییز فصل هنر و مهربانیه. این رو فقط ما آدما حس نمی کنیم، همه طبیعت عاشق پاییزه. در این مجموعه عکس، میخواد به شما بعضی از حیواناتی رو نشون بده که دارن از پاییز لذت می برن.