به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  با عنایت به عقد قرار فی مابین  شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک عامل سپه نسبت به اعطای وام 40 میلیونی به واحدهای نانوایی استان جهت بهسازی اقدام می گردد.

به گفته مهندس رحمنی سرپرست معاونت بازرگانی اداره کل وام اعطای به دو صورت پرداخت می گردد:1- در راستای بهسازی واحد نانوایی .2- به عنوان سرمایه در گردش ،رحمنی افزود: افراد واجد شرایط به اتحادیه نانوایان مراجعه و بعد از تشکیل پرونده و تکمیل مراتب جهت بررسی به بانک عامل معرفی می شوندو در آخرصورت داشتن شرایط نسبت به پرداخت وام از سوی بانک عامل اقدام می گردد.

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: