به گزارش گروه سیاسی برنا، «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی در مورد بازدید دومین مکانی که مورد درخواست بازدید سازمان بین المللی اتمی بود با تائید این خبر گفت: ما با آژانس در خصوص بعضی مسائل اختلاف دیدگاه پیدا کرده بودیم و در نهایت این اختلاف به خاطر فشارهای سیاسی که وجود داشت به سمت بن‌بست پیش رفت؛ کشوری مثل آمریکا می‌توانست از تداوم این شرایط سوء استفاده بکند. لذا بعد از بررسی شرایط بر اساس چهارچوبی به صورت داوطلبانه به آژانس اعلام کردیم یک‌بار برای همیشه به شما دسترسی بازدید از این دو مورد را خواهیم داد.

 

کمالوندی در بخش دیگری از این گفتگو گفت: امیدواریم با این بازدیدها بهانه‌ را از کشورهایی مثل آمریکا که به دنبال سیاسی کردن پرونده ایران و کشاندن آن به شورای امنیت بودند، بگیرد و آنها نا امید شده باشند و بیشتر از این فشار به آژانس نیاورند و از این نهاد سوء استفاده کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: