به گزارش برنا، در انگلستان دسته بندی سه گانه ای برای اعمال محدودیت وضع شده که عملی شدن آن در مناطق مختلف براساس شماری از شاخص‌ها از جمله تعداد مبتلایان، نرخ بازتولید بیماری - یا عدد R - و همین طور میزان برآورد فشار روی سیستم بهداشت عمومی تعیین می‌شود.

مناطق شمال شرقی و شمال غربی از جمله منچستر در زمره مناطقی هستند که با محدودیت نوع سوم که شدیدترین محدودیت هاست، روبرو خواهند بود. از جمله این محدودیت ها بسته بودن رستوران هاست. رستوران ها تنها می توانند در مورد تحویل غذاهای سفارشی فعالیت کنند و خانوارها تنها اجازه دارند که در مکان های عمومی مثل پارک با هم دیدار کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: