لحظه‌ها درگذرند و روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شود و فصل‌ها از پی هم می‌آیند. بهار، تابستان و پاییز را پشت سرگذاشتیم و رسیدیم به آخرش؛ «شب یلدا». در این شب ایرانیان به بهانه یک دقیقه، طولانی‌ترین شب سال را جشن می گیرند.

امسال قریب به یک سال است که همه چیز رنگ و بوی دیگر گرفته است و یلدایش هم فرق دارد. دورهمی که نمادی برای شب یلداست دقیقا آنچیزی است که واهمه انگیزتر است. امسال کنار هم بودن ممکن است تلخی آن تا آخر عمر زیر لب‌ها مزه کند امسال شب یلدا طعم کرونا دارد.

امروز «یلدای مجازی» شعار روزمره شده تا شاید کرونا را پشت دیوار پاییز گذاشته تا در سرمای زمستان، محو شود. یلدای پارسال شعار این بود، «گوشی‌ها خاموش، دور هم باشیم، شعار امسال اما گوشی‌ها روشن، دور هم نباشیم».

امید است به بهانه با هم بودن در طولانی‌ترین شب سال، بهای سنگین از دست دادن عزیزان‌مان را نپردازیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: