به گزارش برنا، خبرگزاری ملی لبنان امروز با اشاره به اینکه در پی نزاع شخصی بین کارگران سوری و شهروند لبنانی سه نفر مجروح شدند، به شمار مجروحان احتمالی آتش سوزی اردوگاه پناهجویان سوری یا میزان خسارات وارد شده به این اردوگاه اشاره ای نکرد.    

در همین حال، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در لبنان تایید کرد که آتش سوزی بزرگی در یک اردوگاه پناهجویان در منطقه « المنیه » لبنان رخ داد و تعدادی از مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: