به گزارش برنا، فرجام خواهی «الکسی ناوالنی» مخالف غربگرای دولت روسیه امروز شنبه از سوی دادگاهی در مسکو رد شد.

این دادگاه درخواست فرجام خواهی «الکسی ناوالنی» به حکم دادگاه بدوی برای حبس ۳ و نیم سال او را رد کرد؛ اما دوره زندان وی را ۶ هفته کاهش داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: