به گزارش برنا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما به هیچ توافقی با ایران امید نداریم.اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهیم.

او افزود: با قرارداد یا بی قرارداد، ما از هیچ عملی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای دریغ نخواهیم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: