به گزارش برنا، « دان شیفتان » رئیس برنامه امنیت بین المللی در دانشگاه حیفا در مقاله ای که امروز ( سه شنبه ) در روزنامه « اسرائیل الیوم » منتشر کرد، اظهار داشت: همزمان با تلاش های عمومی اسرائیلی ها برای تحول در صحنه سیاست داخلی، تهدیدی استراتژیک برای ابعاد وجودی رژیم اسرائیل در حال شکل گرفتن است که در اتحاد جدید ایران و چین نمایان می شود به طوری که خاورمیانه ممکن است بار دیگر خود را در جنگ سرد بین قدرتهای بزرگ، به شکلی که رژیم اسرائیل را تهدید کند، قرار دهد.

رئیس برنامه امنیت بین المللی در دانشگاه حیفا اظهار داشت: آنچه در حال حاضر در مقابل چشمان دولتمردان اسرائیل اتفاق می افتد کمک عظیم چین به معنای حمایت از ایران جهت تلاش تهران برای تحمیل سلطه خود بر منطقه به عنوان بخشی از یک جنگ سرد دیگر است که ممکن است به مرور زمان بین آمریکا و چین توسعه یابد و این هژمونی منجر به ایجاد یک چالش استراتژیک برای اسرائیل در مقیاسی شود که از جنگ یوم الغفران ۱۹۷۳ ( جنگ بین اعراب و اسرائیل ) دیده نشده است.

وی اظهار داشت که در سند راهبردی همکاری های ایران و چین ، احتمال برگزاری تمرین های مشترک نظامی ، مشارکت در صنایع نظامی با قیمت های نسبتاً پایین ذکر شده است و چنین توافقی فشار اقتصادی آمریکا را بسیار خنثی و موقعیت مذاکره ایران را بسیار تقویت می کند و ممکن است نوید دهنده تحرک تازه ای برای تلاش های هژمونی ایران در منطقه باشد البته سرعت اجرای این سند همکاری عمدتا به روابط آمریکا و چین بستگی دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: