به  گزارش خبرنگار برنا، عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در همایش فرمانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: دوستان ما در وزارت کشور در جهت حفاظت از صیانت ارا مردم نقش ایفا میکنند. ناظر نهایی شورای نگهبان است اما دوستان وزارت کشور باید انتخابات را به درستی انجام دهند. بحث سلامت انتخابات و مشارکت و امنیت انتخابات بحث مهمی است.

او ادامه داد: نقش استانداران چیست؟ اجرای صحیح قانون. وطیفه ما اجرای صحیح قانون است به دور از علایق و سلایق شخصی. سلامت و امنیت و مشارکت در انتخابات در گرو اجرای صحیح قانون است.

کدخدایی گفت: اگر قانون اجرا شود باقی مسائل مدیریت میشود. تعیین معتمدین ایجاد اعتماد عمومی میکند. تخلفات در انتخابات همیشه روی می‌دهد چگونگی برخورد با تخلفات مهم است. در بخش برخورد با تخلفات باید مصمم باشیم. در شورای نگهبان و قوه و استانداری ها باید برخوردی که مربوط به ان بخش می‌شود انجام شود. بحث همکاری در اجرا و نظارت نیز اهمیت دارد. این دو بخش از هم جدا نیستند. جلسات ما با وزیر کشور برقرار است و جلسات آقای رحمانی فضلی با آقای جنتی هم برگزار می‌شود.

کدخدایی در پایان افزود: انتخابات الکترونیک از الزامات ماست و قانون هم تکلیف کرده است و ما هم وظیفه داریم. در این زمینه با وزارت کشور همکاری خواهیم کرد.

تکمیل می شود

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: