«حشمت‌الله فلاحت پیشه»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص FATF و برگزاری رفراندوم در کشور گفت: به شخصه معتقدم، حوزه تصمیم‌گیری‌ در مسائل موجود مشخص است و ضرورتی برای برگزاری رفراندوم وجود ندارد. مثلا در موضوع FATF، محل و کانال های تصمیم گیری و مسئولیت‌های آن کاملا مشخص است. باید دید برای اینکه رییس جمهور بخواهد مسئله ای را به رفراندوم بگذارد منعی وجود دارد یا خیر، که البته خیر، منعی وجود ندارد؛ رییس جمهور می تواند در خواست رفراندوم درخواست کند.

او گفت: برخی می گویند در خصوص FATF، رفراندوم برگزار شود که نیازی نیست، ایران با FATF قطع ارتباط نکرده و با آن مرتبط است. در خصوص پالرمو و CFT هم باید گفت، پالرمو موضوع اختلافی نیست که بر سر آن رفراندوم برگزار شود و حتی درباره پالرمو، منع قانونی وجود ندارد.

فلاحت پیشه اظهار کرد: همچنین آمریکا بسیار خرسند است که رفراندوم بخواهد درباره مناسبات ایران و کشورش مطرح شود در صورتیکه موضوع ایران و آمریکا یک موضوع رفراندومی نیست. جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار  بعد از انقلاب مذاکراتی مستقیم و جدی در پیش گرفت، آن هم تحت قالب برجام که آمریکایی‌ها عهدشکنی کردند. طرح موضوع رفراندوم در آمریکا فقط با سیاست فشار بر ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت. خواست مردم ایران مذاکره با آمریکا نیست. به هر حال معتقدم رفراندوم موضوع روز جامعه نیست اما در قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم، امکان وجود دارد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب با اشاره به بیانیه FATF اظهار کرد: بیانیه FATF یک بیانیه سیاسی و آن هم تحت فشار بود. عرف و مناسبات کشورها را با FATF را بررسی کنید، ایران فراتر از این عرف با FATF همکاری کرده که در  قالب اصلاح قوانین داخلی در صدور احکام اجرایی مشهود است و آخرین آن، دو روز قبل از جلسه اخیر FATF، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.  فشار سیاسی در بیانیه FATF باعث می‌شود، ایرانی‌ها فکر کنند همه چیز در قالب سیاست فشار بر ایران توسط آمریکایی‌‌ها، ایجاد می‌شود یک هفته پیش هم  پمپئو مواردی را در رابطه با FATF مطرح کرد که نشان داد نوعی همسویی بین برخی از بازیگران امروز FATF و ایران وجود دارد لذا این بیانیه سیاسی، تندی بود و به اعتقاد من پالرمو خیلی مشکلی ندارد و باید ابلاغ شود اما در مورد CFT نباید انتظار داشت در چنین شرایطی به نتیجه برسد، اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد و باید با حفظ وحدت، به این نتیجه برسیم.

او در خصوص استقبال مجلس از رفراندوم گفت: موضوع رفراندوم در شرایط کنونی در مجلس رأی نخواهد آورد اما اگر موضوع، اثرگذاری در مجلس باشد باید باتوجه به مقتضیات زمانی و موضوع مربوطه بررسی صورت گیرد.