به گزار ش برنا؛ سرهنگ "مجید رنجبر" ضمن بیان این خبر عنوان کرد: ساعت 08:30 صبح امروز  وقوع یک فقره تصادف شدید خسارتی  در مسیر شمال به جنوب یاسینی روبه روی ترمینال  شرق  به پلیس 110 اعلام که گزارش اولیه حکایت از این داشت که: کامیونتی که در این مسیر در حال تردد بوده به علت عدم توجه به جلو با سواری رانا به  شدت  برخورد می نماید .

سرهنگ رنجبر  رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فاتب ادامه داد :  با حضور به موقع تیم کارشناسی  پلیس راهور منطقه در محل حادثه ضمن کنترل بار ترافیکی محل و ایمن سازی محدوده تصادف برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار این سواری  با کمک جرثقیل از موقعیت خارج گردید و خودروهایی که مدتی بود پشت این تصادف از حرکت باز ایستاده بودند به مسیر خود ادامه دادند و عوامل کارشناس نسبت به بررسی علل و عوامل این حادثه اقدام نمودند .

این مقام انتظامی ادامه داد : به واسطه بروز این تصادف  بار ترافیکی مقطعی در محدوده ایجاد گردیده بود و با توجه به اینکه رانا  قادر به حرکت نبود ، از جرثقیل راهور استفاده شد و به محض رسیدن جرثقیل در موقعیت این سواری  از محل خارج و به کنار راه منتقل گردید .

رنجبر  بیان داشت : در خصوص این تصادف کروکی تنظیم و برای سیر مراحل قانونی تحویل  راننده  غیر مقصر گردید .

وی گفت : خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید .

رنجبر به رانندگان توصیه کرد : هنگام تردد در سطح معابر رانندگان تمام حواس خود را به رانندگی معطوف دارند و از انجام هرگونه حرکاتی که باعث پرت شدن حواس راننده مانند خوردن و آشامیدن جدا پرهیز نمایند .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: