به گزارش برنا، زمان ورود اطلاعات به سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) در فراخوان دوره پنجم برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تا ۳۰ دی‌ ماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) برای گردآوری و گزارش آمار کتابخانه‌ها با کارکردی دو سویه راه‌اندازی شده است.

این سامانه آمار و اطلاعاتی را از کتابخانه‌ها به کاربران ارایه می‌کند که بر پایه آن بتوانند از خدمات کتابخانه‌ها بهره‌برداری بهتری کنند.

کاربران می‌توانند با جست‌وجوی کتابخانه‌ها بر پایه فیلدهای گوناگون و همچنین فیلترهای چندگانه به اطلاعات آن‌ها دست یابند و برای مراجعه به هر یک از آنها تصمیم بگیرند. ‌

این سامانه از سوی دیگر، آماری را از وضعیت روز کتابخانه‌ها و روند آن‌ها در سال‌های گوناگون در زمینه‌های نیروی انسانی، زیرساخت، مجموعه، اعتبارات،‌ و خدمات برای سیاست‌گذاران فراهم می‌سازد.

سیاست‌گذاران می‌توانند از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع یا ارزیابی بهره برند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: