به گزارش برنا، این برنامه به تهیه کنندگی حسین الشیماری با اشاره به صدور این رای براساس قانون دولت-ملت که در سال 2018 تصویب و باعث آشوب عمومی علیه آن در داخل و خارج اسرائیل به دلیل ماهیت آپارتایدی آن شد، تثبیت امتیازات ساکنان یهودی را به دنبال این اقدام و تبعیض علیه آنچه «اقلیت های عرب اسرائیلی» خوانده می‌ شود، بررسی می‌ کند.

در این برنامه ضمن گفت و گو با آسیب دیدگان این قانون، تبعات مختلف ناشی از تصویب آن نیز به نقد و تبادل نظر گذاشته می‌شود.

نگاهی به گذشته شهر کرمیئیل و نحوخ اشغال اراضی و ساخت آن توسط رژیم اشغالگر نیز از جمله محورهای بحث در این برنامه است.

«داخل اسرائیل» چهارشنبه 24 دی ساعت 7 به مدت 25 دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می‌شود و تکرار آن چهارشنبه ساعت 16، پنجشنبه ساعت 11 و 2، جمعه ساعت 10، شنبه ساعت 19، دوشنبه ساعت 3 و 18 روی آنتن می رود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: