به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ قاسم بهرامی در این باره اظهارداشت: به مناسبت سالروز تشکیل جمهوری اسلامی تمامی ایرانیان فاقد پوشش بیمه ای می توانند تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند و خود را بیمه کنند.

بهرامی افزود: در سال 1400 با تدبیر دولت و تامین اعتبارات لازم و با پیگیری رئیس سازمان بیمه سلامت، همه ایرانیانی که شناسنامه ایرانی دارند در صورتی که هنوز بیمه نشده اند می توانند  هم در شهرها و روستاها، بیمه شده و تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار گیرند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین تصریح کرد: تمام ساکنان شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت که فاقد دفترچه بیمه هستند می توانند بدون آزمون وسع از بیمه رایگان برخوردار شده و در صورت نیاز به خدمات درمانی از حمایت های دولتی بهره مند شوند.

وی گفت: همه ایرانیان می توانند تحت پوشش بیمه همگانی در شهرها و روستاها قرار گیرند و با مراجعه به بیمارستانهای دولتی، مطب ها و داروخانه ها از خدمات بستری و سرپایی با تعرفه دولتی برخوردار شوند.

دفترچه بیمه

پرداخت مطالبات پزشکان و داروخانه ها به روز است

بهرامی اظهارداشت: کسانی که دفترچه بیمه رایگان دارند می توانند از خدمات بخش سرپایی دولتی استفاده کنند و سیاست رئیس سازمان بیمه سلامت این است که این افراد بتوانند از طریق سیستم ارجاع از خدمات مطب های خصوصی هم با تعرفه دولتی استفاده کنند.

وی بیان کرد: خوشبختانه پرداخت مطالبات بیمارستان های دولتی، پزشکان و داروخانه ها به روز است و مطالبات بیمارستانهای خصوصی هم تا آذرماه پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین یادآورشد: در سراسر کشور بیش از 42 میلیون نفر و در استان قزوین حدود 500 هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و افراد جا مانده از پوشش و فاقد دفترچه می توانند به مناسبت روز جمهوری اسلامی خود و خانواده خود را تحت پوشش بیمه همگانی قرار دهند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: