به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید محمد نور موسوی در جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی اظهارداشت: امسال برنامه های هفته منابع طبیعی باید با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی با شکوه تر برگزار شود.

وی افزود: مشارکت مردم در کارهای منابع طبیعی طی سالها برکسی پوشیده نیست ، حضور همیاران طبیعت و مردم در اطفا حریق ها و محافظت وصیانت از انفال و منابع طبیعی ستودنی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان تاکید کرد: طی این هفته باید تمامی فعالیتهای منابع طبیعی را به خوبی به مردم معرفی کرده و با حضور بخش خصوصی در راستای مسئولیت های اجتنماعی و مشارکت های مردمی به معرفی دستاوردها بپردازیم.

موسوی گفت: طی این هفته نهالکاری گونه های گرمسیری و حراکاری در نوار ساحلی با حضور مردم و مسئولان با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: