وهب مختاران در گفتگو با خبرنگار برنا از همدان، گفت : با عنایت به روشهای نوین آموزش مهارت ، خصوصا مهارت آموزی در محیط کار واقعی و ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ، این اداره کل تعداد ۴۱ کارگاه آموزشی خود را با همکاری کارآفرینان و بخش خصوصی بر اساس مزیت های کسب و کار استان فعال نموده است .

وی افزود : کارگاه های کشاورزی ، متالوژی ، طراحی و دوخت ، سفال ، آشپزی و قنادی ، قالی بافی ، مرواربافی ، منبت ، صنعت شیشه و .. از کارگاه های واگذار شده می باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: