به گزارش خبرنگار برنا از همدان، منصور ستوده با بیان اینکه طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب توجه ویژه ای به منابع آب های زمینی به خصوص آبهای زیر سطحی دارد، گفت: بهترین روش مدیریت این منابع آبی زیر سطحی، اندازه گیری و کنترل میزان آب ورودی و خروجی به آن ها است.

وی بابیان اینکه شرکت آب منطقه ای همدان برابر قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن تنها متولی تخصیص و صدور پروانه، حفر و تجهیز و بهره برداری از منابع آب از جمله آبهای زیرزمینی در استان است؛ گفت: بر اساس مقررات، برنامه تجهیز چاه های استان همدان به کنتورهوشمند آب را پیگیری می کند.

ستوده با بیان اینکه با نصب کنتورهوشمند  بر روی چاه ها که به عنوان مجراهایی متصل به آبهای زیرزمینی حق استفاده از آب را دارند بر میزان بهره برداری از چاه ها نظارت می شود، گفت: تاکنون پنج‌هزار و ۱۳۰ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق در همدان نصب‌شده است.

مدیرعامل شرکت آب‌ منطقه‌ای همدان افزود: این کنتورها شامل دو هزار و ۴۶۹ دستگاه کنتور هوشمند برق، ۴۱۴ کنتور هوشمند آب و فاضلاب، یک‌هزار و ۸۳۵ هزار مورد کنتور حجمی و ۱۹۷ دستگاه کنتور هوشمند الکترومغناطیس است.

وی با یاداوری اینکه امسال طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی بر اساس اعتبارات ملی و متمرکز پیش رفته و پروژه هم‌اکنون در حال فعالیت است؛ گفت: دو پروژه مهم در این زمینه در دست اجرا است و مهم‌ترین پروژه‌ها در قالب طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، یکی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و دیگری نصب کنتورهای هوشمند است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اضافه کرد: برهمین اساس پروانه چاه‌های مجاز را بر اساس پروانه‌ای که صادرشده  کنترل می‌کنیم و کنتورهای هوشمند آب و برق نیز بر روی چاه‌ها نصب می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: