به گزارش خبرنگار برنا از همدان، عباس آزادبخت در این رابطه گفت: با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرستان نهاوند به عنوان شعبه ویژه ، پرونده این فرد خاطی در حال رسیدگی می باشد.

وی تاکید کرد: این پرونده با قید فوریت و هرگونه اطاله دادرسی در حال رسیدگی است و تمامی شکایتهای موجود در رابطه با این پرونده به این شعبه ارجاع داده شده است و هر شخصی در این رابطه شکایتی دارد می تواند به شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرستان نهاوند به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده مراجعه و پیگیر حق و حقوق خود باشد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: