به گزارش برنا، عسکری محمدیان دارنده نشان نقره بازیهای المپیک ۱۹۸۸و ۱۹۹۲ با حضور در مراسم رونمایی از تندیس قهرمانان در آکادمی ملی المپیک اظهار داشت: امروز شاهد کار بسیار خوبی از سوی کمیته ملی المپیک و موزه ملی ورزش بودیم که قطعا انگیزه خوبی برای نسل جدید کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی ما قهرمانان گذشته های خودمان را مرور می کنیم برای رسیدن به این افتخارات و  سربلندی نام و پرچم ایران از هیچ کوششی دریغ نکردیم و امروز وقتی شاهد همچنین مراسمی بودم از فرط خوشحالی  همان حس قهرمانی در من زنده شد.

قهرمان کشتی کشورمان با تاکید بر اینکه نباید قهرمانان ما منزوی شوند بار دیگر از کمیته ملی المپیک و دکتر صالحی امیری برای همچنین مراسم‌هایی تشکر کرد و یاد آور شد:ما هرچه داشتیم به عشق این مردم و این رشته ورزشی مایه گذاشتیم.

عسکری محمدیان در خاتمه اظهار داشت: بار سنگین ورزش کشور بر دوش کشتی است، ما در المپیک بیشترین مدال ها را از این رشته گرفته ایم امیدوارم با همکاری وزارت ورزش و آموزش و پرورش نسل جدید توانمندی برای ورزش کشور تربیت شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: