به گزارش برنا؛ پس از درخواست کادر فنی پرسپولیس برای مجهز کردن امکانات تمرینی، وسایل جدیدی تهیه شد و بخشی از آن در اختیار تیم قرار گرفت.

در این راستا گفته می شود تجهیزات دیگری هم در آینده ای نزدیک به امکانات قبلی اضافه می شود تا پرسپولیس در ادامه فصل با امکانات کاملی تمرینات این فصل خود را پیگیری کنند.

این تجهیزات شامل وسایل مربوط به تمرین در زمین چمن و تمرینات در سالن است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: