به گزارش برنا، به منظور توسعه و ترویج و رشد زندگی سلامت‌محور و سبک زندگی فعال در جامعه به ویژه در بین دانشگاهیان، بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی در دو بخش همگانی و قهرمانی، فنی، علمی، آموزشی و فرهنگی مشترک در تمام زمینه‌های همکاری مشترک و با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های دو فدراسیون ووشو و ملی ورزش های دانشگاهی صبح امروز تفاهم نامه همکاری میان دو فدراسیون به امضاء رسید.
 
بنا براین گزارش در این تفاهم نامه انجام همکاری‌های ورزشی، فنی، علمی، آموزشی و فرهنگی مشترک با بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها و منابع فیزیکی، انسانی، اطلاعاتی تلاش برای ایجاد شرایط لازم به منظور انجام فعالیت های مشترک ورزشی ، همکاری و مساعدت در زمینة تربیت و آموزش نیروی انسانی ، حمایت و ایجاد بستر مناسب برای راه‌اندازی و ارائه ورزش ووشو در دانشگاه ها و بخش های آموزش عالی ،مساعدت در زمینه پیاده‌سازی آیین‌نامة آموزش، استعدادیابی و برگزاری رویدادهای دانشجویی فدراسیون ووشو در حوزه همگانی و قهرمانی با همکاری فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و بخش های تابعه در سراسر کشور به امضاء رسید.
 
همچنین برگزاری رویدادهای ورزشی، آموزشی، استعدادیابی به فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و بخش های تابعه در سراسر کشور، همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری و مجازی، برگزاری دوره‌های تربیت مدرس ویژه دانشگاهیان، همکاری مشترک برای برگزاری و میزبانی رویدادهای استانی، ملی، آسیایی و جهانی رشته ووشو (ساندا و تالو) در بخش دانشجویان بصورت مجازی، ایجاد بسترهای لازم برای ترویج و اشاعه ورزش ووشو در دانشگاه ها و بخش های تابعه، برگزاری رویدادها و مسابقات ووشو ملی و منطقه ای، جذب و عضویت ورزشکار، مربی، داور و غیره برای رشته ووشو از بین دانشگاهیان و و برنامه های پژوهشی و عملیاتی حوزه ورزش دانشگاهی مورد توافق رسید.
 
این تفاهم نامه همکاری میان هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو و با حضور حسین اوجاقی نایب رئیس فدراسیون ووشو و رئیس انجمن ووشو فدراسیون دانشگاهی در محل این فدراسیون به امضاء رسید.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: