به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حسین دهقان با ارائه شرایط آبی استان از اول مهر ۱۳۹۹ لغایت ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در استان گلستان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ایستگاههای باران سنجی و تبخیر سنجی شرکت آب منطقه ای ، مقدار بارندگی تجمعی ۶ ماهه سال آبی جاری در استان ۲۲۰ میلیمتربوده است که نسبت به آمار متوسط بلند مدت که ۳۰۳ میلی متر است، ۲۷ درصد کاهش نشان می دهد.

 بر همین اساس استان گلستان به لحاظ ریزش های جوی شرایط خشکی را در  6 ماهه مهر لغایت اسفند ۱۳۹۹ سپری کرده است.

وی افزود: این شرایط خشک بر اساس آمار ایستگاه های سینوپتیک اداره کل هواشناسی استان و همچنین تحلیل موسسه تحقیقات آب کشور به عنوان مرکز علمی و پژوهشی ذیل وزارت نیرو تایید شده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان افزود: همچنین موسسه تحقیقات آب کشور در ارزیابی خود، استان گلستان را در کنار استان هایی چون فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی که بین 25 تا  50درصد کاهش بارش را در 6 ماه ابتدایی سال آبی جاری تجربه کرده اند قرار داده است و این نشان از شرایط خشک بارندگی و منابع آب استان در سال آبی جاری است.

دهقان بیان کرد: بر اساس پیش بینی پژوهشگاه اقلیم شناسی کشور میزان ریزش های  جوی در سه ماهه فصل بهار، فروردین ماه نرمال تا بیش از نرمال ، اردیبهشت و خرداد نیز ریزش های جوی نرمال پیش بینی شده است.همچنین دمای هوا ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال در این سه ماه پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه موسسه تحقیقات آب کشور نیز سه ماه ابتدایی سال را ماه های کم بارشی پیش بینی کرده است، گفت: اگردر خوشبینانه ترین حالت ، بارش های سه ماه بهار نیز نرمال باشد، کاهش بارش ها در شش ماه گذشته به گونه ای است که بارش های نرمال فصل بهار نمی تواند عقب ماندگی شش ماهه قبل را جبران کند ورواناب مناسبی را نمی توانیم در استان داشته باشیم.

دهقان اظهار کرد: همچنین طی این مدت رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، بین ۸۴ درصد کاهش تا ۲۲ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.

وی افزود: طی همین مدت ،ذخیره آبخوان های استان حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب (حدود 80 درصد ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد. که در آبخوانهای کم عمق حدود ۸۶ میلیون مترمکعب کاهش وآبخوانهای عمیق حدود ۴۴ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: