به گزارش برنا از اراک ، مهناز جعفریان با اشاره به بازرسی های فنی متناوب و تصادفی در قالب بازدیدهای فنی اولیه، موردی و ادواری و نیز نمونه برداری از واحدهای تولیدی برای نظارت بر عملکرد خطوط تولید و فرآوری، آزمایشگاه های نظارتی ،تامین مواد اولیه، انبار،نگهداری ،بسته بندی و توزیع افزود :در سال جاری در راستای نظارت بر واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری در استان، 1804 مورد نمونه برداری نیز از فرآورده های تولیدی استان در محل واحد تولیدی اعم از خط تولید و یا انبار انجام گرفت و جهت آزمون به آزمایشگاه اداره کل و آزمایشگاه های همکار ارسال گردید.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان استاندارد مجازند به دستور سازمان ملی استاندارد به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارهای اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: