به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ، توت فرنگی این میوه ی لذیذ بهاره در استان گیلان یکی از محصولات کشاورزی است که چند منطقه ی معروف زیر کشت این محصول قرار دارند .

سی دشت رودبار ، پیربازار رشت و صوفیانده صومعه سرا از مناطقی هستند که زیر کشت این محصول قرار دارند . منطقه ی صوفیانده بیشترین زیر کشت توت فرنگی را داراست ، در این منطقه که همه ساله جشنواره ی توت فرنگی نیز در آن برگزار می شود خانوارهای زیادی از طریق کاشت محصول توت فرنگی ارتزاق می کنند .

از جاده ی روستا که عبور می کنید در دو طرف جاده اراضی زیر کشت توت فرنگی خودنمایی می کند .در ردیف های منظم کاشت شده اند و سرخی توت فرنگی ها بر روی بوته های کوتاه در زیر نور آفتاب می درخشند .

"ولی الله فیضی " کشاورز صوفیاندهی که به صورت مکانیزه کشت توت فرنگی را انجام می دهد در خصوص فعالیتش می گوید :

بوته های توت فرنگی در ردیف های منظم به فاصله ی 35 سانتی متر از هم کاشته می شود و تامین آب ، مواد غذایی مورد نیاز گیاه ، محل استقرار و تکیه گاه گیاه و ایجاد محیط مطلوب از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد .

وی علف هرز را بزرگترین معضل مزارع توت فرنگی خواند و گفت : به دلیل وابستگی زیاد مزارع توت فرنگی به مصرف کود حیوانی ، رشد علف های هرز تشدید می شود و ما ناچار به خارج کردن علفهای هرز از اطراف بوته ها هستیم .

وی خاک منطقه ی صوفیانده را مستعد محصول توت فرنگی خواند و افزود : به دلیل معروفیت منطقه ی صوفیانده صومعه سرا از جهت کاشت توت فرنگی مشتریان زیادی به صورت عمده برای خرید این محصول مراجعه می کنند و محصول توت فرنگی این مزارع به نقاط مختلف استان گیلان ارسال می شود .

گفتنی است روستای صوفیانده متعلق به بخش تولم شهر شهرستان صومعه سرا می باشد و حد فاصل منطقه ی پیربازار و سیاه درویشان واقع شده است.

گزارش : طاهره ریحانی